Pētījums par Lietuvas terminoloģijas simtgadi

Lietuvas Zinātnieku savienības laikrakstā Mokslo Lietuva („Zinātnes Lietuva”) publicēts pirmās Lietuvas Terminoloģijas komisijas (TK) simtgadei veltīts REGĪNAS KVAŠĪTES raksts Apie pirmąsias terminologijos komisijas Lietuvoje ir Latvijoje („Par pirmajām terminoloģijas komisijām Lietuvā un Latvijā”). Lietuvā TK pie Izglītības ministrijas tika nodibināta 1921. gada 14. martā, bet uz pirmo sēdi sapulcējās 21. aprīlī. Pirmās TK protokoli glabājas Lietuviešu valodas institūtā.

Raksta mērķis – plašāk iepazīstināt zinātnieku sabiedrību ar dažiem TK dibināšanas apstākļiem, izceļot dažas paralēles ar Latviju.

Lietuvā TK tika nodibināta pēc Latvijas parauga. Dibināšanas iniciators bija valodnieks Jons Jablonskis (Jonas Jablonskis), kurš vēlāk aktīvi iesaistījies TK darbā. J. Jablonskis jau 1920. gada decembrī Izglītības ministrijas mēnešrakstā Švietimo Darbas („Izglītības Darbs”), iepazīstinādams ar Latvijas Izglītības ministrijas žurnāla „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” jaunāko numuru, daudz uzmanības veltīja terminoloģijas kārtošanai Latvijā, kas tika sākta 1919. gadā, kad pie Izglītības ministrijas nodibināja Terminoloģijas komisiju. Šis žurnāls bija viens no izdevumiem, kurā sabiedrības apspriešanai tika publicēti TK pieņemtie termini, tādējādi iesaistot terminrades procesā speciālistus (un ne tikai), kuri nedarbojās TK, bet varēja vai gribēja palīdzēt. J. Jablonskis apraksta, kāda ir Latvijas TK struktūra, kā tiek organizēts darbs u. tml., bet īpaši uzsver, kāda ir terminu kārtošanas nozīme neatkarīgas valsts dzīvē un cik svarīga sakārtota terminoloģija ir skolām, mācību procesam. Arī citos rakstos valodnieks atgriežas pie šiem jautājumiem, mudinot izmantot kaimiņvalsts pieredzi, piemēram, izsaka domu, ka vajadzētu iegādāties Latvijā izdotās mācību grāmatas un varbūt pat aizbraukt iepazīties ar darba organizēšanu, un uzsver, ka valstī, kura rūpējas par savas valodas terminoloģiju, nevar būt terminu „nekārtības”, ar ko nākas saskarties mācību grāmatu autoriem Lietuvā. Līdzīga prasība – iegādāties Latvijā izdotās terminu vārdnīcas – fiksēta TK 1923. gada sēdes protokolā (domājms, ka varētu būt runa par 1922. gadā izdoto „Zinātniskās terminoloģijas vārdnīcu”), lai varētu salīdzināt lietuviešu un latviešu terminus.

Rakstā salīdzinātas TK simtgades atceres Lietuvā un Latvijā. Lietuvā pagaidām ir galvenokārt publikācijas terminologu un interesentu lokam: Lietuviešu valodas institūra direktores, terminoloģes Albinas Auksorjūtes (Albina Auksoriūtė) raksts Terminologijos komisijos įkūrimo šimtmečiui („Terminoloģijas komisijas dibināšanas simtgadei”) žurnālā Gimtoji kalba („Dzimtā valoda”) (Nr. 3, 2021). Savukārt Latvijā 2019. gadā sarīkota konference „Latviešu terminoloģija simts gados” (par to plašāk sk. Kvašīte R. Oktobris – terminologu konferenču mēnesis. Linguistica Lettica, 27, 2019), bet pagājušā gada beigās izdots Latvijas Nacionālās bibliotēkas „Zinātnisko rakstu” 6. sējums „Latviešu terminoloģija simts gados”, kurā publicēti 12 raksti (konferencē bija nolasīts 21 referāts). Rakstu krājuma atvēršana, diemžēl attālināti, notika šogad. Viens no rakstiem šajā krājumā veltīts pirmo Latvijas un Lietuvas TK darbam (Kvašīte R. Pirmās Terminoloģijas komisijas Latvijā un Lietuvā. Zinātniskie raksti 6 (XXVI). Latviešu terminoloģija simts gados. Atb. red. Māris Baltiņš. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020), kura secinājumi atspoguļoti laikraksta Mokslo Lietuva publikācijā.

Regīna Kvašīte

Regīna Kvašīte

LU Latviešu valodas institūta pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos