Nīcas izloksnes vārdnīcai – trešais sējums

LU Latviešu valodas institūta pētniece BRIGITA BUŠMANE Valsts pētījumu programmā „Latviešu valoda” izstrādājusi un izdevusi jau trešo elektroniskās „Nīcas izloksnes vārdnīcas” sējumu. Šoreiz publicēti šķirkļi no burta L līdz burtam O.

Vārdnīcas pirmais sējums (A–I), kas tika sagatavots ar valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” un valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības” atbalstu, nāca klajā 2017. gadā. Savukārt otrais sējums (J-Ķ) jau tika sagatavots ar valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” atbalstu un publicēts 2020. gadā. Abi sējumi ir brīvi pieejami Latviešu valodas institūta mājaslapā LU Latviešu valodas mājaslapas publikāciju sadaļā ikvienam interesentam.

„Nīcas izloksnes vārdnīca” ir pilna tipa vienas izloksnes vārdnīca, kurā ietverta Nīcā reģistrētā leksika, nešķirot specifisko, izloksnei raksturīgo vārdu krājumu no literārās valodas vārdu krājuma. Tomēr šī vārdnīca ir relatīvi pilna, jo izloksnē, tāpat kā visā valodā, norit nepārtraukts attīstības process, tāpēc nekad nav iespējams fiksēt absolūti visus vārdus un to nozīmes, izsekot vārdu nozīmju maiņai, nozīmju pārnesumiem un lietojumam visdažādākajās situācijās. Taču kopumā apzinātais valodas materiāls atklāj izloksnes bagātību un izteiksmes savdabību.

 

Attēlā: Nīcas izloksnes vārdnīcas vāka fragments. Foto: Anete Veidele

Marita Silkāne

Marita Silkāne

LU Latviešu valodas institūta izpilddirektore, zinātniskā asistente

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos