Par emocijzīmēm, emodži un multimodalitāti emuāros starptautiskā konferencē Čehijā

2022. gada 16.–17. maijā klātienē un tiešsaistes platformā Zoom notika Olomoucas Palacka universitātes (Palacký University in Olomouc, Prāga, Čehija) organizētā 23. jauno valodnieku starptautiskā zinātniskā konference „Pārmaiņu potenciāls” (23rd International Meeting of Young Linguists. Potential of the Change), kurā ar priekšlasījumiem uzstājās 25 pētnieki no Čehijas, viens pētnieks no Polijas un viens no Latvijas. Konferences pirmajā dienā bija iespēja noklausīties lekciju par salīdzinošiem valodu pētījumiem, kā arī četrās sēdēs ziņot par  pētījumiem dažādās jomās, piemēram, starpkultūru komunikāciju, čehu un angļu valodas salīdzinošiem pētījumiem, čehu valodas apguvi, gramatiku un interpunkciju. Savukārt konferences otrajā dienā varēja piedalīties semināros par čehu valodu kā svešvalodu, locījumiem čehu valodā, kā arī kognitīvo un diahronisko valodniecību. Latviju šajā konferencē pārstāvēja LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente SINTIJA ĶAUĶĪTE, kura konferences pirmajā dienā nolasīja referātu The use of emoticons and emojis in blogs par emocijzīmju un emodži lietojumu latviešu autoru emuāros. Programma, referātu kopsavilkumu krājums un plašāka informācija pieejama konferences mājaslapā.

Sintija  Ķauķīte stāstīja par to, ka internets sniedz iespēju cilvēkiem savas domas paust publiski ērtā, auditorijai saistošā formā. Andreasa Markusa Kaplana (Andreas Marcus Kaplan) un Mihaela Heinleina (Michael Haenlein) sociālo mediju klasifikācija ietver: 1) bezmaksas tīmekļa enciklopēdijas, piemēram, Wikipedia; 2) emuārus un mikroemuārus, piemēram, Twitter; 3) satura koplietošanas tiešsaistes tīmekļa vietnes, piemēram, YouTube; 4) sociālo tīklu vietnes, piemēram, Facebook, Instagram; 5) virtuālo spēļu pasaules, piemēram, World of Warcraft; 6) virtuālās sociālās pasaules, piemēram, Second Life. Sociālajiem medijiem raksturīgs: 1) digitālais saturs teksta un audiovizuālā formā; 2) lietotāji – indivīdi vai organizācijas –, kas saturu rada, izplata un patērē; 3) programmatūra, kas lietotājiem saturu ļauj publicēt, izplatīt un uz to reaģēt. Tīmekļa vietnē veidotu saturu var apzīmēt dažādi – par emuāru, tīmekļa žurnālu, interneta dienasgrāmatu vai blogu. Emuārs ir tīmekļa vietne, kurā tiek publicēta regulāri atjaunināta informācija par noteiktu tematu vai tematu kopu. Referātā tika aplūkoti gan individuālie, gan kooperatīvie emuāri, īpaša uzmanība tika pievērsta multimodalitātei recepšu emuāros jeb blogos. Multimodāli teksti apvieno vairākus modus – audio, video, attēlus, vārdus, vairākas valodas vai rakstības, simbolus utt. – dažādās kombinācijās. Multimodāla teksta piemērs – Zanes Grēviņas emuārs „Našķoties”.

Sintija Ķauķīte bija izpētījusi 300 sintaktiskas konstrukcijas latviešu valodā, ko bija ekscerpējusi gan no emuāru vietnēm, gan „Latviešu valodas emuāru korpusa”. Referātā tika sniegtas atbildes uz trīs pētījuma jautājumiem: kāda ir atšķirība starp emocijzīmēm un emodži, kā latvieši izmanto emocijzīmes un emodži emuāros, vai blogi ir multimodāli teksti. Referāta autore analizēja gan emuāru virsrakstus, gan ierakstus, gan to komentārus. Emocijzīmes dod iespēju tekstā izteikt emocijas, jūtas, domas, attieksmi. Šīs grafiskās zīmes tekstā aizstāj gan verbālo, gan neverbālo (sejas izteiksme un žesti) informāciju. Emuāros lietotas emocijzīmes, kas sastāv no pieturzīmēm, to savienojumiem ar burtiem vai cipariem. Emocijzīmes bieži lietotas aiz iestarpinājumiem tekstā, lai sniegtu padomus emuāra lasītājiem: Šo variantu es nelabprāt izmantoju, jo milti maina koržu struktūru, bet tas ir labs palīgs, ja mīkla vairs nelīp pie papīra (jūs sapratīsiet par ko es reunāju darba procesā🙂). Emodži tekstos veic gan piktogrāfiskas (objektu tiešs attēlojums), gan logogrāfiskas (vārdu aizstāšanas) funkcijas. Ar tiem cilvēki ne tikai atspoguļo teksta autora emocijas un attieksmi, bet arī mēģina aizstāt žestus, mīmiku, kustības, kā arī objektus, laikapstākļus u. c. apzīmējumus: apsolu, ka ar vismaz vienu aktuālo traukumu es varu palīdzēt tikt galā un tas ir banānu trakums 🍌🙂 banānus vajag pievienot visur, ne? likumsakarīgi arī šorīt ēdam banānu pankūkas, varbūt noder arī jums 👍🏻🍌.

Apkopojot pētījuma rezultātus, referāta autore secināja, ka emuāristi lieto emocijzīmes un emodži gan individuālajos, gan kooperatīvajos emuāros. Šīs grafiskās zīmes biežāk lietotas emuāru ierakstos un komentāros, bet retāk emuāru virsrakstos. Emuāri ir multimodāli teksti, jo tajos apvienotas dažādu modu kombinācijas, piemēram, rakstīts teksts, attēli, video, emocijzīmes vai emodži, burtstils, hipersaites vai saites uz citiem emuāriem.


Pētījumu atbalsta Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006 “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” (darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešā kārta).

 

Sintija Ķauķīte

Sintija Ķauķīte

LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos