Populārzinātniskais izdevums„Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē” gūst starptautisku uzmanību

Starptautiskajā zinātniskajā žurnālā Linguistic Landscape ir publicēta recenzija par SOLVITAS BERRAS (Burr) izdoto populārzinātnisko izdevumu valodniecībā „Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē” (2020). Recenzijas autore ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore Sanita Martena.  

Recenzijā ir īsi raksturota izdevuma struktūra un izcelti galvenie populārzinātniskā izdevuma plusi: prasmīgais konceptu tekstpratība un multimodalitāte atsegums, veiksmīgi raksturotie skolēnu kognitīvo prasmju attīstīšanas paņēmienu teorētiskie un praktiskie piemēri, vidē balstītas valodas mācīšanas un mācīšanās principu skaidrojums un plašais un dziļais skatījums uz pilsētu tekstiem (reklāmām, afišām, ierobežojuma un aizlieguma zīmēm, grafiti) kā vērtīgu mācību materiālu.  Kā recenzente secina: „Ceļvedis ir ārkārtīgi saturiski kompakts un neparasti bagāts ar idejām, kā lietot valodu un citus semiotiskos līdzekļus, lai pētītu vietējos autentiskos kontekstus.”   

Recenzijas fragments un raksta pilnteksta iegāde tiešsaistē ir pieejama šeit.  

Populārzinātniskais izdevums „Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē” ir elektroniski pieejams šeit.  

Solvita Berra (<i>Burr</i>)

Solvita Berra (Burr)

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos