Latviešu seno tekstu pētnieki V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā

Jūnija beigās Rīgā notika V Pasaules latviešu zinātnieku kongress „Zinātne Latvijaiˮ, kas pulcēja latviešu zinātniekus no visas pasaules. Kongresa trīs centrālās tēmas bija „Digitālā transformācijaˮ, „Zaļā pārveideˮ un „Zinātnes ietekmeˮ. Blakus tematiskajām diskusijām, dažādām demonstrācijām, semināriem un konkursiem zinātniekiem bija arī iespēja klātesošos iepazīstināt ar savu pētījumu rezultātiem stenda referātos.

LU Latviešu valodas institūtu un LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratoriju kongresā kopīgi pārstāvēja latviešu seno tekstu pētnieku grupa – Everita Andronova, Anna Frīdenberga, Lauma Pretkalniņa, Elga Skrūzmane, Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa un Pēteris Vanags. Sagatavotajā stenda referātā „Latviešu valodas senāko rakstu pieminekļu izpētes stūrakmeņi: korpuss, vārdnīca un digitālā bibliotēkaˮ rādījām pētniecības jomas izaugsmi un sasniegumus 20 gadu griezumā – no sākotnējās korpusa izveides 2002. gadā līdz trim savstarpēji saistītiem resursiem, kas joprojām atrodas nepārtrauktā attīstībā.

Plakāts raisīja kongresa dalībnieku un viesu interesi, un pētnieki klātesošos iepazīstināja ar abām seno tekstu korpusa versijām – senāko versiju, kas šobrīd pārtop par digitālu bibliotēku (senie.korpuss.lv), kur vienuviet var lasīt senos latviešu tekstus un apskatīt to faksimilus, un jauno korpusa versiju (korpuss.lv/id/Senie), kur var meklēt vārdus mūsdienu rakstībā, –,  kā arī ar  „Latviešu valodas vēsturisko vārdnīcuˮ (tezaurs.lv/lvvv/), kas tiek pastāvīgi papildināta ar jauniem šķirkļiem un kuras šķirkļu skaits šovasar jau pārsniegs divus tūkstošus.

Lai gan humanitārās zinātnes kongresā nebija plaši pārstāvētas, priecājamies, ka ar savu referātu bijām vieni no to popularizētājiem. Tādēļ jo īpaši patīkami bija atklāšanas pasākumā klausīties Vairas Vīķes-Freibergas uzrunu konferences dalībniekiem, kuras nobeigumā bijusī Latvijas Valsts prezidente mudināja neatstāt novārtā humanitārās zinātnes.

Referāts tapis Valsts pētījumu programmu projektu VPP-IZM-DH-2022/1-0002 un VPP-LETONIKA-2021/4-0003 ietvaros.

Anta Trumpa

Anta Trumpa

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Renāte Siliņa-Piņķe

Renāte Siliņa-Piņķe

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos