Tuvojas XIII Starptautiskais baltistu kongress

Tuvojas vieni no nozīmīgākajiem baltu valodu svētkiem – XIII Starptautiskais baltistu kongress, jau tagad aicinām iepazīties ar kongresa programmu. Kongress notiks 2021. gada 13.–15. oktobrī Latvijas Universitātes organizētā tiešsaistē un tiks translēts Latvijas Universitātes mājaslapā. Trijās dienās izskanēs vairāk nekā 140 Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Čehijas, Polijas, Igaunijas un Somijas pārstāvju referāti. Kongresam izraudzīts plašs tēmu loks, sākot no baltu valodu likteņiem laika nogriežņos (diahronijā), līdz skatījumam uz valodu pašreizējā stāvoklī (sinhronijā): valodas vēsture, gramatika, onomastika, sociolingvistika, fonētika, valodas filozofija un kultūra, indoeiropeistika, komparatīvistika, kontaktlingvistika, valodas apguve un valodas tehnoloģijas.  

Starptautiskā baltistu kongresa aizsākumi meklējami 1965. gadā, kad Viļņas universitātes Lietuviešu valodas katedras un Lietuviešu valodas institūta darbinieki sarīkoja baltu valodu vēsturei veltītu konferenci. Tolaik konferencē Viļņas, Rīgas, Maskavas un Kijevas pārstāvji nolasīja 12 referātus. 1980. gadā baltistu kongress pirmo reizi notika Rīgā, kopš tā laika Starptautiskais baltistu kongress ik pēc pieciem gadiem pārmaiņus notiek Viļņā un Rīgā.

Konference notiks Zoom platformā, saites tiks publicētas Starptautiskā baltistu kongresa mājaslapā pirms kongresa atklāšanas.

Anete Ozola

Anete Ozola

LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos