Nīcas izloksnes vārdnīcai – trešais sējums

LU Latviešu valodas institūta pētniece BRIGITA BUŠMANE Valsts pētījumu programmā „Latviešu valoda” izstrādājusi un izdevusi jau trešo elektroniskās „Nīcas izloksnes vārdnīcas” sējumu. Šoreiz publicēti šķirkļi no burta L līdz burtam O. Vārdnīcas pirmais sējums (A–I), kas tika sagatavots ar valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” un valsts pētījumu programmas „Letonika […]