Publicēta latviešu valodas seno tekstu pētniecības bibliogrāfija

Šis gads ir iesācies ar priecīgu ziņu  latviešu valodas seno tekstu pētniekiem – LU e-resursu repozitorijā ir publicēta un visiem brīvi pieejama elektroniska „Latviešu valodas seno (16.–18. gs.) tekstu valodniecisko pētījumu bibliogrāfija (līdz 2019. gadam)”. To sastādījušas LU Latviešu valodas institūta vadošās pētnieces RENĀTE SILIŅA-PIŅĶE un ANTA TRUMPA un LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas pētniece EVERITA ANDRONOVA. Par dizainu […]