Latvijas vietvārdi Apvienotajās Nācijās

Apvienoto Nāciju Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) mājaslapā publicēts arī mūsu ziņojums par darbu pie “Latvijas vietvārdu vārdnīcas”, par LU Latviešu valodas institūta organizēto Vietvārdu dienu Gaiķos, par īpašvārdiem “Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”, par mūsu vietvārdu kartotēkām un citiem darbiem vietvārdu laukā. Apvienoto Nāciju Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupa (United Nations Group of Experts on Geographical […]