Senie un mūsdienu teksti Baltijas digitālo humanitāro zinātņu forumā

2024. gada 25. un 26. aprīlī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notika Baltijas digitālo humanitāro zinātņu forums. Šis notikums pulcēja plašu digitālo humanitāro zinātņu (DH) pētnieku loku. Tajā tika prezentēti gan projekti un pētījumi, gan digitālie rīki un resursi. Notika arī publiskās diskusijas un tīklošanās, kas pulcēja DH pētniekus un interesentus.

Kopumā 48 stenda referātu pulkā ar referātu New possibilities for exploring early Latvian texts’: switching to the NoSketchEngine pasākuma otrajā dienā piedalījās arī LU Latviešu valodas institūta pētnieki ANNA FRĪDENBERGA, RENĀTIE SILIŅA-PIŅĶE, ELGA SKRŪZMANE, ANTA TRUMPA un PĒTERIS VANAGS. Viņi kopā ar LU Matemātikas un informātikas institūta pētniecēm Everitu Andronovu un Laumu Pretkalniņu prezentēja iespējas, ko seno tekstu korpusam pavērusi pāreja uz Unicode rakstību, iekļaušanās Nacionālajā korpusu kolekcijā un jauna meklēšanas rīka izveide, kas ļauj seno tekstu korpusā meklēt vārdus, ierakstot vaicājumu mūsdienu rakstībā.

Plašais interesentu loks neļāva atslābt teju visā stundu garajā stenda referātu sesijā. Rādījām tiešsaistē savu darbu un stāstījām par to latviešu, lietuviešu, angļu un vācu valodā. Saņēmām ieinteresētus jautājumus un atgriezenisko saiti par dažādo korpusa rīku izmantošanu studiju darbā un pētniecībā.

Otrajā dienā tika rīkota Valodas tehnoloģiju iniciatīvas rosināta diskusija „Valodu tehnoloģijas augstākajā izglītībā: nākotnes virzieni un sadarbība” (Language Technology in Higher Education: Future Directions and Collaboration), kurā piedalījās visu Baltijas valstu pārstāvji, daloties pieredzē un spriežot par grūtībām un to risinājumiem, domājot par veidiem, kā attīstīt nozari, studentu prasmes un mūsu valodu redzamību digitālā laikmetā. Diskusijā LU Latviešu valodas institūtu pārstāvēja šā projekta dalībniece LAURA PAULA JANSONE. Viņa stāstīja par darbu „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” – par to, kā identificē un reģistrē jaunvārdus, kā izlemj par to iekļaušanu vai neiekļaušanu vārdnīcā un kā tos stilistiski un gramatiski apraksta. Vārdnīcā tiek iekļauti arī normatīvie komentāri, kas balstīti uz Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas, kā arī Terminoloģijas komisijas jaunākajiem atzinumiem. Tādējādi vārdnīca top par aktuālāko latviešu valodas vārdnīcu, kam ir arī normatīvs raksturs.

Vairāk par mūsu darbu, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu, skatīt var:

„Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”: https://tezaurs.lv/lvvv/

„Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā”: https://mlvv.tezaurs.lv/ 

Latviešu valodas senajos tekstos Nacionālajā korpusu kolekcijāhttps://nosketch.korpuss.lv/#dashboard?corpname=senie_unicode

Latviešu valodas seno tekstu korpusā SENIE: https://senie.korpuss.lv/

LU Latviešu valodas institūta vadošais pētnieks profesors PĒTERIS VANAGS

LU Latviešu valodas institūta pētniece LAURA PAULA JANSONE, piedaloties diskusijā par valodas tehnoloģijām

Renāte Siliņa-Piņķe

Renāte Siliņa-Piņķe

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Laura Paula Jansone

Laura Paula Jansone

LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente

Citas ziņas

Izskanējusi Jāņa Endzelīna konference

Ziemīgajam noskaņojumam mijoties ar pavasara vēsmu tuvošanos, 2024. gada 22.–23. februārī Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtā norisinājās akadēmiķa Jāņa Endzelīna 151. dzimšanas dienas atcerei veltītā starptautiskā zinātniskā

Lasīt vairāk »

Mēs sociālajos tīklos