Izskanējusi Jāņa Endzelīna konference

Ziemīgajam noskaņojumam mijoties ar pavasara vēsmu tuvošanos, 2024. gada 22.–23. februārī Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtā norisinājās akadēmiķa Jāņa Endzelīna 151. dzimšanas dienas atcerei veltītā starptautiskā zinātniskā konference Ģimene valodā un valoda ģimenē”. Konferences saturs bija bagātīgs, un referātos atspoguļojās šī gada tēmas daudzšķautņainība: ģimenes un valodas saiknes tika aplūkotas no dialektoloģijas, terminoloģijas, leksikoloģijas, morfoloģijas un sociolingvistikas skatpunktiem.

Konferences pirmās dienas pirmo sēdi atklāja LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Anna STAFECKA ar referātu Ar ģimeni un radniecību saistītā leksika latviešu valodas izloksnēs: Eiropas valodu atlanta” materiāli”.

Anna Stafecka norādīja, ka pētījumu par leksiku, kas saistīta ar ģimeni un radniecību, ir samērā maz, taču šim leksikas segmentam ir būtiska loma cilvēku saziņā. 20. gadsimta 70. gados ar UNESCO atbalstu Eiropas valodu atlantā” tika vākta ar ģimeni saistītā leksika. Eiropas valodu atlants” ietver 6 Eiropas valodu saimes, kas sadalītas 22 valodu grupās un aptver 90 valodas un dialektus. Latvija šajā atlantā pārstāvēta ar 36 izloksnēm, turklāt papildus savākts materiāls, kas izdevumā nav iekļauts. Tiesa, Eiropas valodu atlantā” nav iekļauti tādi nosaukumi kā vecāki, mazdēls, mazmeita, vīratēvs un vīramāte, māsas vīrs, brāļa sieva, pamāte, patēvs u. tml.

Visās latviešu valodas izloksnēs un arīdzan literārajā valodā tiek lietoti mantotie vārdi, retāk – aizguvumi. Lielā daļā izlokšņu sastopami arī paralēlnosaukumi viena un tā pašas radniecības jēdziena apzīmēšanai, un tie atspoguļo izlokšņu leksikas attīstības dinamiku, kā arī izlokšņu leksikas pārmaiņas literārās valodas ietekmē. Dažkārt izlokšņu materiālā atrodamas piezīmes, ka attiecīgais vārds ir novecojis un tiek lietots tikai vecākās paaudzes runā, vai arī informanti atceras, ka to dzirdējuši no iepriekšējo paaudžu runātājiem. Tā, piemēram, ir zudis senākais mantotais vārds dukte, kā vietā šobrīd tiek lietots visiem zināmais vārds meita.