12. janvārī notiks starptautiskais seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”

Šī gada 12. janvārī notiks četrpadsmitais starptautiskais seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”, kas veltīts agrāko gadsimtu rakstu pētniecībai no dažādiem aspektiem. Šogad tāpat kā pērn semināru LU HZF rīko sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu, kā arī Latvijas Nacionālo bibliotēku. Seminārs norisināsies LNB telpās.

Starpdisciplinārajā seminārā piedalīsies valodnieki un literatūrzinātnieki, kas stāstīs par aktuālajiem pētījumiem un atradumiem. Seminārā savus darbus prezentēs zinātnieki, kas pārstāv Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas augstskolas un pētniecības iestādes.

Priekšlasījumos pētnieki pievērsīsies gan jaunatrastiem un mazāk zināmiem agrīniem latviešu manuskriptiem, Georga Manceļa un vairāku citu personību devumam latviešu valodas un literatūras attīstībā, atsevišķiem latviešu valodas leksikas vēstures jautājumiem. Vairāki referāti būs veltīti 16.–18. gadsimta latīņu un grieķu tekstiem, kā arī viduslejasvācu valodas tekstu recepcijai. Pētnieki prezentēs arī latviešu un lietuviešu seno tekstu korpusu un to izmantošanas novitātes.

Semināra programma

Seminārs tiek rīkots ar valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003) atbalstu.

Pēteris Vanags

Pēteris Vanags

LU Latviešu valodas institūta vadošais pētnieks

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos