Ikgadējā Lingvistiskās ainavas konferencē

Lingvistiskās ainavas pētnieki no Gēteburgas Universitātes (Zviedrija) no 1. septembra līdz 3. septembrim tiešsaistē organizēja Lingvistiskās ainavas konferenci. Šī bija jau 12. konference, kas tika veltīta speciāli lingvistiskās ainavas izpētes teorijām, metodoloģijai un praktiskajiem pētījumiem. 12. Lingvistiskās ainavas konferences tēma bija „Valodas un vietas politiskā ekonomika” (The political economy of language and place/space).  

Konferences darba kārtība ik dienu tika organizēta četrās paralēlās darba sekcijās. Katru sekciju veidoja atsevišķas tematiskās grupas; trīs no tām bija nemainīgas visu konferences laiku: 1) valodas ideoloģija un lokālās prakses; 2) multilingvisms un minoritāšu valodas; 3) metodoloģija. Divas tematiskās grupas bija veltītas izglītības ainavas izpētei, divas – nosaukšanas (toponīmijas, uzņēmumu nosaukumu) tematikai, divas – tipogrāfijai un rokrakstam un divas – kolektīvajai atmiņai un kultūras mantojumam. Tāpat atsevišķi tika aplūkoti tādi jautājumi kā seksualitāte, tūrisms, lingvistiskā nevienlīdzība, Covid-19, digitālā lingvistiskā ainava un publiskie protesti. Pavisam konferencē tika prezentēti 132 referāti.  

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece SOLVITA BERRA bija viena no diviem referentiem, kas pārstāvēja Latviju. Viņa savā priekšlasījumā Attemts to implement LL-related theories into local practice: A case study of Latvia prezentēja īstenotā pēcdoktorantūras projekta (2017–2020) rezultātus kopējās lingvistiskās ainavas izpētes jomas attīstības kontekstā. Galvenā uzmanība tika pievērsta populārzinātniskajiem izdevumiem – „Autentiski teksti valodas apguvē: teorijas, pieejas un pieredzes stāsti” (2020) un „Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē” (2020) – kā efektīviem lokālās mērķauditorijas sasniegšanas veidiem, kas ļauj pārnest starptautiski apspriestas un aprobētas pedagoģiskās idejas un prakses uz lokālo sabiedrību, šajā gadījumā – Latviju.   

Nākamā Lingvistiskās ainavas konference ir plānota Hamburgā (Vācija), un tā būs veltīta semiotiskās ainavas un izglītības ainavas izpētes daudzpusīgiem jautājumiem.  

Solvita Berra

Solvita Berra

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos