Mūsu pētniece par iekļaujošu valodu

2022. gada 8.–9. septembrī tiešsaistes platformā Zoom notika Londonas Karalienes Marijas universitātes (Queen Mary University of London, Londona, Lielbritānija) organizētā starptautiskā zinātniskā konference „Attieksme pret dzimumiekļaujošu valodu. Daudznacionāla perspektīva” (Attitudes towards gender-inclusive language. A multinational perspective), kurā ar referātiem uzstājās valodnieki no 18 valstīm. Konferences pirmajā dienā bija iespēja skatīties prezentācijas par dzimumu iekļaujošu valodu Vācijā, […]

Zinātniskā asistente Sintija Ķauķīte aicina piedalīties aptaujā par emodži lietojumu saziņā

Mūsu kolēģe Sintija Ķauķīte aicina piedalīties aptaujā par emodži lietojumu saziņā. Šī aptauja ir daļa no viņas promocijas darba “Interpunkcijas un grafisko zīmju loma tekstveidē”. Aptauja ir anonīma, un iegūtie dati ir konfidenciāli un tiks izmantoti tikai zinātniskiem mērķiem.  Saite uz aptauju: https://www.visidati.lv/aptauja/1880324885/ 

Trešā Prana Skardžus konference Lietuvā

Trešā Prana Skardžus konference Lietuvā 26.–28. maijā divi LU Latviešu valodas institūta baltisti – LAIMUTE BALODE un EDMUNDS TRUMPA –  piedalījās Viļņas Universitātes rīkotajā Trešajā Prana Skardžus konferencē “Vārddarināšanas, leksikoloģijas, etimoloģijas un morfoloģijas krustcelēs” (Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės). Konferencē, kas notika ļoti gleznainā vietā Panevēžas tuvumā – Bistrampoles muižā –, referātus nolasīja […]

Institūta pētnieces vadībā Somijā izdod grāmatu par baltiem

Februāra nogalē mūsu kolēģes, Helsinku Universitātes viesprofesores LAIMUTES BALODES vadībā un uzraudzībā Somijā tika publicēta lietuviešu valodnieka Aļģirda Sabaļauska (Algirdas Sabaliauskas) grāmata Me baltit (liet. Mes baltai, latv. Mēs – balti publicēts 2014. g.). Tulkojums tapis Helsinku Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Valodu departamenta Baltistikas nodaļā, baltu valodu tulkošanas seminārā.  Baltistikas studenti Petri Jalovāra (Petri Jalovaara), Sini […]

Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas konference veltīta valodas reģionālajiem variantiem

22. un 23. februārī Zoom platformā (pirmā diena, otrā diena) un LU Latviešu valodas institūta Facebook lapā ar valsts pētījumu programmas „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003) atbalstu tiešsaistē notiks Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta rīkotā starptautiskā zinātniskā konference „Valodas reģionālie varianti”, kas veltīta Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atcerei. Tā aizsāks pasākumu kopu, kas veltīta UNESCO svinamo dienu kalendārā iekļautajai valodnieka 150. […]

Pagarināta pieteikšanās konferencei

LU Latviešu valodas institūts aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konferencē „VALODAS REĢIONĀLIE VARIANTI”, kas notiks 2022. gada 22.–23. februārī tiešsaistē Zoom. Pieteikuma anketu un referātu tēzes (2500–3000 rakstu zīmes ar atstarpēm) lūdzam reģistrēt līdz 2022. gada 15. janvārim tiešsaistē http://lavi.lu.lv/konferences/.Apstiprinājums dalībai konferencē tiks izsūtīts līdz 2022. gada 20. janvārim.Plašāka informācija par LU Latviešu valodas institūta rīkotajām konferencēm atrodama mūsu tīmekļa vietnē: www.lavi.lu.lv. Konferences e-pasts: endzelinakonference@gmail.com.