Vadošā pētniece Solvita Berra pārstāv Latviju Sociolingvistikas simpozijā

Starptautiskais Sociolingvisma simpozijs notiek kopš 1997. gada, arvien biežāk pulcinot milzīgu skaitu (pat vairākus tūkstošus!) valodnieku no visas pasaules. Katru reizi simpozija norises vieta mainās, taču nemainīga ir tradīcija apspriest aktuālus jautājumus par valodu/-ām sabiedrībā. Pētnieki te prezentē jaunas teorētiskās un metodoloģiskās idejas, individuālo/kolektīvo pētījumu rezultātus, diskutablus jautājumus un terminus, apmainās ar priekšlikumiem un kritiskām […]

Institūta pētniece – eksperte lietuviešu terminoloģijas disertācijas aizstāvēšanā

18. jūnijā Viļņā, Lietuviešu valodas institūtā Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniece, Terminoloģijas nodaļas vadītāja un Viļņas Universitātes Šauļu akadēmijas vecākā zinātniskā līdzstrādniece REGĪNA KVAŠĪTE kā ārzemju eksperte piedalījās Linas Rutkienes (Lina Rutkienė) humanitāro zinātņu doktora disertācijas „Būvniecības terminoloģijas salikteņi: veidošanās un attīstība” (Statybos terminijos dūriniai: formavimasis ir raida) aizstāvēšanā. Zinātniskā vadītāja – Lietuviešu valodas institūta direktore, […]

Publicēšanai tiek gatavota „Latviešu valodas dialektu atlanta” morfoloģijas sējuma pirmā daļa

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu šogad pie lasītājiem nonāks LU Latviešu valodas institūtā ilgi un rūpīgi gatavotais „Latviešu valodas dialektu atlanta” (LVDA) morfoloģijas daļas 1. sējums. Tā būs jau trešā LVDA daļa: 1999. gadā publicēts LVDA Leksikas sējums, ko galīgajā redakcijā izstrādājušas Brigita Bušmane, Benita Laumane, Anna Stafecka; 2013. gadā iznācis LVDA Fonētikas sējums, ko izstrādājis un publicēšanai sagatavojis Alberts Sarkanis. LVDA Morfoloģijas daļas 1. sējumā ietvertas 100 kartes un […]

Valodnieki un programmētāji modernizē
Latviešu valodas seno tekstu korpusu „SENIE”

Latviešu valodas seno tekstu korpuss „SENIE” ir izveidots 2002. gadā, kļūstot par pirmo brīvi pieejamo latviešu valodas korpusu akadēmiskiem mērķiem. Sākotnēji tā izveidē bija iesaistīta LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija (LU MII MIL) un LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra, laika gaitā par svarīgu partneri kļuvis LU Latviešu valodas institūts. Pakāpeniski korpuss […]

Oktobris pulcēs baltistus no visas pasaules

Vēl rit pēdējās dienas (līdz 1. jūnijam), kad baltu valodu pētnieki var pieteikties nozīmīgākajam un plašākajam visas pasaules baltistu notikumam – XIII Starptautiskajam baltistu kongresam, kas notiks 2021. gada 13.–16. oktobrī Latvijas Universitātes organizētā tiešsaistē un tiks translēts Latvijas Universitātes mājaslapā. Kongresam izraudzīts plašs tēmu loks, sākot no baltu valodu likteņiem laika nogriežņos (diahronijā), līdz […]

Igaunijā nācis klajā jauns izdevums Baltijas valstu sociolingvistikā

Tallinas Universitātē profesores Annas Veršikas (A. Verschik) vadībā ir publicēts zinātnisko rakstu krājums Multilingual Practices in the Baltic States (2021) angļu valodā. Izdevums sniedz pārskatu par galvenajām tēmām Baltijas valstu sociolingvistikā, kas ir saistītas ar autoru pētnieciskajām interesēm. Rakstu krājumā ir deviņas publikācijas par valodām un to pārvaldību valodas lietojuma privātajā un oficiālajā sfērā. Baltijas […]