Pētījums par Lietuvas terminoloģijas simtgadi

Lietuvas Zinātnieku savienības laikrakstā Mokslo Lietuva („Zinātnes Lietuva”) publicēts pirmās Lietuvas Terminoloģijas komisijas (TK) simtgadei veltīts REGĪNAS KVAŠĪTES raksts Apie pirmąsias terminologijos komisijas Lietuvoje ir Latvijoje („Par pirmajām terminoloģijas komisijām

LASĪT VAIRĀK »

Mājvieta vairāk nekā
3 000 000 vārdu
(vietvārdiem, apvidvārdiem, mūsdienu vārdiem, terminiem), kas krāti gandrīz gadsimtu un patlaban tiek digitalizēti

Tūkstošiem pētījumu par latviešu valodas  skaņām, sugasvārdiem, īpašvārdiem,  teikumiem, terminiem, izloksnēm, senajiem un mūsdienu tekstiem, kā arī par valodām un to mijiedarbi Latvijā

Gandrīz 90 gadu pieredze, kas rezultējusies vairāk nekā pusmiljona vārdu reģistrējumos un to nozīmju skaidrojumos latviešu valodas vārdnīcās un digitālajos resursos 

40 aizrautīgu un nesavtīgu zinātnieku ar meklētāja un diskutētāja garu,
kas ar prieku
iesaistās sarunās ar sabiedrību un pārdomās par valodas jautājumiem

Skaņu, vārdu, vārdu daļu un teikumu nozīmju, darināšanas un izcelšanās mīklu minētājs, valodas pārmaiņu pieskatītājs, jaunu ceļu meklētājs, iedrošinātājs un padomdevējs

Atvērta sirds un prāts pret visiem valodas
mīļotājiem, kopējiem, sargātājiem, teicējiem, skandinātājiem,  rakstziņiem,
zinātājiem un zinātgribētājiem, sadarbības partneriem

PAR MUMS

Vēsture

Par savu priekšteci Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts uzskata 1935. gada 1. decembrī dibināto Latviešu valodas krātuvi (1935–1944), ko atdalīja no Latviešu folkloras krātuves, turpinot tajā uzsākto vietvārdu

Lasīt vairāk »

Struktūra

LU Latviešu valodas institūta struktūra Valodas vēstures un dialektoloģijas nodaļa (vad. Dr. philol. Anna Stafecka) Onomastikas nodaļa (vad. Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe) Latviešu valodas gramatikas nodaļa (vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs) Leksikoloģijas un leksikogrāfijas nodaļa (vad. Dr.

Lasīt vairāk »

LaVI

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts (LU LaVI) ir izveidots 2006. gadā un ir 1935. gadā dibinātās Latviešu valodas krātuves tradīciju turpinātājs.LU LaVI īsteno pētniecisko darbību

Lasīt vairāk »
PĒTĪJUMI UN PROJEKTI
KRĀTUVE
Kartotēkas

LU Latviešu valodas institūta kartotēkas LU Latviešu valodas institūts (LU LaVI) glabā dažādu valodas faktu – vietvārdu, apvidvārdu un izlokšņu gramatisko iezīmju (dialektu atlanta), kā arī

Lasīt vairāk »
Datubāzes

Apvidvārdu datubāze 2022. gadā LU Latviešu valodas institūts izveidoja apvidvārdu reģistrēšanas vietni, kur katrs aicināts apzināt un fiksēt savā novadā dzirdētos apvidvārdus – kādā noteiktā apvidū

Lasīt vairāk »
Audiokolekcijas

Digitalizētās krājuma vienības Jāņa Endzelīna domas par mīkstināto “r” 1953. gada 25. aprīlī IV valodniecības jautājumiem veltītajā apvienotajā konferencē Rīgā https://lavi.lu.lv/wp-content/uploads/2021/04/JE.mp4 Videomateriālu veidojusi LU LaVI

Lasīt vairāk »
Iesaisties!

Palīdzi krāt Latvijas apvidvārdus! 2022. gadā LU Latviešu valodas institūts izveidoja apvidvārdu datubāzi apvidvardi.lu.lv, kur katrs aicināts apzināt un fiksēt savā novadā vai ģimenē dzirdētos apvidvārdus.

Lasīt vairāk »
PUBLIKĀCIJAS UN KONFERENCES

Onomastica Lettica

Onomastica Lettica Zinātniskais žurnāls Onomastica Lettica, ko reizi trijos gados plānots izdot Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtā, turpina kopš 1990. gada izdoto atsevišķo krājumu iedibināto tradīciju,

Lasīt vairāk »

Linguistica Lettica

Zinātniskais žurnāls Linguistica Lettica, ko ik gadu izdod Latvijas Universitātes Latviešu valodas  institūts, iznāk kopš 1997. gada, un tajā savus pētījumus publicē ne tikai baltu valodnieki, bet

Lasīt vairāk »

Konferences

LU Latviešu valodas institūta konferences 2021 Foto: © Toms Grīnbergs (LU) Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atceres konference LU Latviešu valodas institūts aicina piedalīties akadēmiķa

Lasīt vairāk »

2021

LU Latviešu valodas institūta publikācijas 2021. gadā Latviešu valodas seno tekstu valodniecisko pētījumu bibliogrāfija LU Latviešu valodas institūta vadošo pētnieču Antas Trumpas, Renātes Siliņas-Piņķes un

Lasīt vairāk »
LATVIEŠU REĢIONĀLIE VĀRDI
Lai parādītu latviešu valodas skaistumu un plašumu, LU Latviešu valodas institūts savā Facebook lapā (https://www.facebook.com/lvinstituts) ik nedēļu publicē pa vārdam, kas nav pazīstams visā Latvijā – vai nu tiek lietots kādā šaurākā reģionā (apvidvārds), vai ir aizmirsies (vecvārds), vai nosauc Latvijas vēsturiskajām zemēm ko nozīmīgu. Piemēros saglabāts informantu teiktā vai avotu oriģinālteksts, to neuzlabojot, nekoriģējot, jo tieši tā atklājas katram novadam un pagastam tipiskais, atšķirīgais, kas rāda valodas mainīgumu, unikalitāti. Lai droši atsaucas pagasti, kuros šo vārdu pazīst un lieto, un tie, kuriem šī jēdziena nosaukšanai ir vēl citi nedzirdēti un skaisti vārdi.

Turiet savu tēvu valodu godā un cieņā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās. Juris Alunāns